Nevisense 3.0 (Scibase)

Een doorbraak in niet-invasieve detectie van melanoom

Nevisense is 's werelds eerste objectieve diagnostische hulpmiddel voor niet-visuele detectie van kwaadaardig melanomen. Door het verzamelen en analyseren van precieze elektrische metingen in de epidermis en dermis biedt de Nevisense betrouwbare informatie die niet beschikbaar is via een andere methode. Via een eenvoudige procedure kunt u objectieve beoordeling van verdachte laesies laten voorafgaan aan de uitsnijding.  

  

Afbeeldingsresultaat voor nevisense

 

De diagnostische uitdaging

De meeste dermatologen hebben vertrouwen in de methoden van het visueel onderzoek van vandaag. Uit de literatuur blijkt echter dat de nauwkeurigheid van de klinische diagnose van huidmelanoom met of zonder dermoscopie verre van 100% is.  

De consequenties van deze onzekerheid zijn tweevoudig. Aan de ene kant kan een levensbedreigend melanoom worden gemist. Anderzijds worden, als veiligheidsmaatregel, goedaardige laesies onnodig weggesneden.

Met Nevisense wordt dit aangepakt door het onderzoeksproces aan te vullen met betrouwbare, objectieve informatie die leidt tot meer betrouwbare en accurate diagnoses.

 

De Nevisense-oplossing

Met Nevisense heeft SciBase een innovatieve methode ontwikkeld om de nauwkeurigheid van de detectie van maligne melanomen te verbeteren. Gebruikmakend van Electrical Impedance Spectroscopy (EIS), toegepast als een onschadelijk elektrisch signaal aan de huid, is Nevisense in staat om een ​​betrouwbare, objectieve analyse te geven van verdachte laesies die de reguliere klinische evaluaties van de arts aanvullen.

 

 

 

De Nevisense-methode is zowel veilig als pijnloos. Door waardevolle diagnostische informatie aan te bieden die niet beschikbaar is via andere methoden, kunnen artsen beter geïnformeerde beslissingen nemen in moeilijke of grensgevallen. Nevisense, gebruikt als een diagnostisch hulpmiddel, maakt het mogelijk om de diagnostische nauwkeurigheid te verhogen, wat leidt tot zowel vroege detectie van kwaadaardig melanoom als een reductie van onnodige biopsieën.

 

Beoogd gebruik

De Nevisense EIS-functionaliteit is bedoeld voor gebruik op huidletsels met een of meer klinische of historische kenmerken van melanoom. Nevisense is ontworpen om aanvullende informatie te verkrijgen voorafgaand aan de beslissing over de meest geschikte actie voor de patiënt. Nevisense mag niet worden gebruikt om een ​​klinische diagnose van melanoom te bevestigen.

Nevisense EIS-functionaliteit is alleen bedoeld voor gebruik door medisch personeel dat is opgeleid in de klinische diagnose van huidkanker. Het Nevisense-resultaat is een onderdeel van de algemene klinische beoordeling. De resultaten van Nevisense dienen te worden gebruikt in combinatie met klinische en historische melanomen, om aanvullende informatie te verkrijgen voorafgaand aan een beslissing over de meest geschikte actie.

Nevisense View-functionaliteit is bedoeld voor documentatie en niet voor diagnostische doeleinden.

Het systeem is ook bedoeld om voor onderzoeksdoeleinden in het algemeen de elektrische impedantie van de huid te meten. De onderzoeksmetingen kunnen zowel met niet-invasieve als met micro-invasieve (spike) elektroden worden uitgevoerd.

 

 

 

 

Interesse?